2011/Jun/02

ได้งานประจำแล้ว
ต้องวางแผนชีวิตใหม่
เห่อๆ
 
ทำไม ได้งานแล้ว
แต่ ตอนนี้ฝิวเหมือนคนถูกหวยกิน หมดตัว ไงไม่รู้
อีกสักพักคงชิน
 
 

RAINA【レインナ】
View full profile